Informatie Nederlandse Fierljep Bond

De Nederlandse Fierljepbond(NFB) is opgericht met het doel om het fierljeppen in Nederland te behouden, te bevorderen en in goede banen te leiden.

Op dit moment zijn er twee aangesloten leden. Dit zijn de Frysk Ljeppers Boun (FLB) en de Polsstokbond Holland (PBH). Gezamenlijk vertegenwoordigen zij een groep van ongeveer 600 actieve fierljeppers in Nederland.

Er zijn acht wedstrijdcycli, waaronder de in het jaar 2013 gestarte nationale competitie, die jaarlijks gezamenlijk goed zijn voor ruim 140 officiële fierljepwedstrijden. Fierljeppen trekt in de zomermaanden ongeveer 100.000 toeschouwers en zo’n 9.000 recreatieve deelnemers.

De websites van onze leden: