Binnen de Fryske LjeppersBoun zijn op dit moment zeven afdelingen waar actief wedstrijden georganiseerd worden.

Hieronder vindt u informatie over de afdelingen, adres en websites.