Voorzitter
Jouke Jansma – 06-50807438 – jouke.jansma@nederlandsefierljepbond.nl

Penningmeester
Bert van Akker – 06-52581708 – bert.van.akker@nederlandsefierljepbond.nl

Bestuursleden
Hans van Eijk – 06-53400665 – hans.van.eijk@pbholland.com

André Faaij – 06-44906856 – andre.faaij@pbholland.com

Etty Kramer-Spriensma – 06-83643074 – etty.kramer-spriensma@nederlandsefierljepbond.nl

Rients v/d Wal – 06-27393729 – rients.van.der.wal@nederlandsefierljepbond.nl