Voorzitter
Jouke Jansma – 06-50807438 – jouke.jansma@nederlandsefierljepbond.nl

Bestuursleden
Hans van Eijk – 06-53400665 – hans.van.eijk@pbholland.com – André Faaij – 06-44906856 – andre.faaij@pbholland.com – Etty Kramer-Spriensma – 06-83643074 – etty.kramer-spriensma@nederlandsefierljepbond.nl –

Ledenraad
Rian Baas – Dries Braaksma – Freerk Arjen Broekstra – Bert Koetsier –