De fierljepschansen van Grijpskerk vindt u midden in het recreatiepark “De Enk”.
De afdeling Grijpskerk is de enige fierljepvereniging in de provincie Groningen. Het fierljeppen heeft een belangrijke plaats verworven in het dagelijkse leven van Grijpskerk en is niet meer weg te denken uit de regio.

Historie
Op initiatief van de Handelsvereniging werd in 1968 een demonstratie in Grijpskerk werd gehouden. In het Poeldiep werd een schans gebouwd en tijdens de winkelweek werd de sport door leden van de Friese Ljeppers Bond gedemonstreerd. In 1969 werd het festijn herhaald en dit jaar waagden ook Grijpskerkers de sprong over het brede water. Winnaar bij de plaatselijke jeugd werd H.H.Hielema, later wethouder en loco-burgemeester in onze gemeente.

Fierljepvereniging opgericht
Toen in de jaren 1973 tot 1977 een bijna 17 hectare groot recreatiecomplex werd aangelegd, was er plaats voor een fierljepaccommodatie. Het werk werd uitgevoerd door de Heidemaatschappij met als uitvoerder dhr. A.Piekstra, een bekende fierljepper. Spoedig meldden zich de eerste Grijpskerker liefhebbers, die onderdak vonden bij de Vereniging voor Volksvermaken. Deze vereniging, waarvan op 2 juni 1977 Ello T.Sterenborg de nieuwe voorzitter was geworden, richtte in de nazomer van 1977 de fierljepvereniging “Grijpskerk en Omstreken” op. Om goede contacten te onderhouden, verzocht men de V.V.V.-voorzitter in het eerste bestuur plaats te nemen.

Wedstrijden
Spoedig meldden zich meer Grijpskerker fierljeppers. De club kreeg een enthousiaste aanhang en uitstekende sponsoren. De vereniging organiseerde de eerste recordwedstrijd op 19 augustus 1977 en de eerste klassementswedstrijd op 21 juni 1978. Belangrijke wedstrijden, die werden georganiseerd, waren het Nederlands Kampioenschap Fierljeppen in 1983, 1988, 1996 en 2002.

De oppervlakte van de fraaie accommodatie in Grijpskerk bedraagt 60×40=2400 vierkante meter. Het springcomplex heeft drie wedstrijdschansen, die gedeeltelijk in het water zijn gebouwd. Op de bodem van het waterbassin zijn v��r de schansen bakken geplaatst van zes bij ��n meter, waarin grint is gestort. Dat heeft te maken met het goed kunnen plaatsen van de polsstokken in het water. De afstand van de bovenkant van de schans tot de bodem bedraagt ten hoogste vier meter. Het zandbed bestaat uit grof rivierzand en heeft een diepte van dertig tot veertig centimeter. Bij de waterkant ligt een veerkrachtige veenmatras als scheiding water-zand. De waterbreedte varieert van negen tot elf meter.

De fierljepaccommodatie in Grijpskerk werd in 2002 geheel vernieuwd. De oude schansen, die 25 jaren dienst hadden gedaan, werden vervangen door nieuwe. De aanloopbanen werden verbeterd, het waterbassin werd uitgebaggerd, de toeschouwersaccommodatie werd uitgebreid en rondom verschenen fraaie sponsorborden. Al gauw kreeg het fierljepcomplex de naam Grijpskerk-Arena.

Meer informatie over de afdeling Grijpskerk vindt u op de website http://www.fierljeppeningrijpskerk.nl

Kalender Grijpskerk

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.

Actieve springers Grijpskerk

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.

Schansrecords

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.

Klassementsrecords springers Grijpskerk

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.