Achter het gemeentehuis van Burgum ligt mooi beschut tussen de bomen de fierljepaccommodatie van Burgum.
De wedstrijden in Burgum staan altijd garant voor veel publiek. Het verdient aanbeveling om ruim voor het begin van een wedstrijd een plekje te zoeken op de tribunes.

Vanaf 1969 worden er in Burgum fierljepwedstrijden van het Frysk Ljeppers Boun gehouden. De eerste jaren (tot in 1972) werder gesprongen op de Easterse Hei, tegenover de melkfabriek. In 1973 werd de vaste accommodatie gebouwd achter het gemeentehuis.
Vanaf de jaren zestig zijn er al veel fierljeppers in actie geweest binnen Tytsjerkstradiel. In de jaren zeventig werd er ook gesprongen in Aldtsjerk en Feanwaldsterwal. De fierljep toppers die van oorsprong uit Tytsjerkstradiel kwamen hebben in de loop van de jaren heel wat Friese of Nederlandse titels bij elkaar gesprongen. Enkele beroemde springers uit Burgum zijn Evert Wilstra, Jouke de Vries, Hielke de Boer, Cathrinus Hoekstra, Gerhard Vlieger, zijn zus Tineke Vlieger en Bjinse Wolters. Ook nu zijn er een paar absolute grootheden in de fierljepsport lid van Burgum. Denk aan Bart Helmholt (Veelvoudig Nederlands Kampioen), Henk Schievink (Vier-voudig Fries Kampioen) en Hannes Scherjon

De afdeling Burgum zorgt ook elk jaar weer voor veel nieuwe fierljeppers. De afdeling is een van de grootste in Nederland.

Kalender Burgum

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.

Actieve springers Burgum

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.

Schansrecords

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.

Klassementsrecords springers Burgum

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.