De NFB vindt het, samen met de aangesloten bonden, belangrijk dat er goed opgeleide en gecertificeerde trainers zijn die onze sporters begeleiden.
Er worden een aantal aantal opleidingen/ cursussen aangeboden.

 • Een ééndaagse begeleiderscursus, bedoeld voor ouders en andere helpenden die actief zijn bij wedstrijden en trainingen.
 • Een herhaalcursus, voor trainers die hun certificaat in het verleden reeds hebben behaald.
 • Cursus Assistent-trainer (nivo 1)
 • Cursus Fierljeptrainer (nivo 2)

Voor het volgen van de cursussen wordt een kostenvergoeding gevraagd. Bespreek eventueel met de eigen vereniging of zij bereid is de kosten (of een deel daarvan) voor haar rekening te nemen. Soms kan het bestuur deze vergoeding terugvragen via FLB of PBH omdat er vaak opleidingssubsidies zijn.

Voor je kunt starten met de opleiding moet je een bewijs van goed gedrag, ook wel een VOG verklaring functiecode 84 genoemd, kunnen overleggen. (deze kan gratis aangevraagd worden via trainingen@nederlandsefierljepbond.nl)

Het team met docenten bestaat uit: Rimmer Abma, Thewis Hobma, Klaske Nauta en  Alex van Zutphen.

Overzicht aanbod en vereisten

Begeleiderscursus

 • Datum:
 • Locatie: De cursus wordt zowel in Holland als in Friesland aangeboden
 • Inhoud: In één ochtend worden de basisbeginselen bijgebracht zodat de deelnemers kunnen helpen bij de trainingen (assisteren, polszetten, harken, meten, mikken/ polshouden, veiligheid etc)
 • Bij uitstek geschikt voor ouders/ familieleden die tijdens het seizoen een handje willen meehelpen
 • Minimaal aantal deelnemers is 10
 • Kosten 25 euro
 • Aanmelden:

Cursus Assistent-trainer

 • Data:
 • Locatie: De cursus wordt zowel in Friesland als in Holland aangeboden
 • Studiebelasting cursus assistent-trainer (Nivo 1)
 • Er zijn 3 cursusdagen van 3,5 uur en een examen. Elke week zal er een uur nawerk zijn en ook ongeveer twee uur voorbereiding.
 • Elke cursist verzorgt als “stage” drie trainingen bij de eigen vereniging. en met voor-, en nawerk zal dit ongeveer 6 uur stage zijn. Van de trainingen moet een logboek bijgehouden worden die in de portfolio komt.
 • Voor het examen moet het cursusboek bestudeerd worden en vragen worden gemaakt. Dit zal ongeveer 5 uren in beslag nemen. Tot slot zal er een examenles gegeven worden van 45 min.. Ook zal hier weer een uur voorbereiding aan vooraf gaan.
 • Totaal zal er ongeveer 24 uur (inclusief stage) studiebelasting zijn over de hele cursus.
 • Minimaal aantal deelnemers is 6, maximaal aantal deelnemers is 12
 • Kosten 150 euro

Cursus Fierljeptrainer

 • Datum:
 • Locatie: Deze cursus wordt zowel in Friesland als in Holland aangeboden.
 • Studiebelasting cursus fierljeptrainer (Nivo 2)
 • Instapeis voor deze cursus is een diploma / certificaat van de nivo 1 cursus en ervaring als (assistent)trainer. Een vrijstelling is eventueel mogelijk op basis van een bewijs van een eerder gevolgde trainersopleiding voor een andere sport of een bevoegdheid voor het geven van sportlessen in het onderwijs.
 • Er zijn 6 cursusdagen van 3,5 uur. Elke week zal er een uur nawerk zijn en ook ongeveer twee uur voorbereiding.
 • Elke cursist zal als stage gedurende het seizoen: 20 trainingen of demo’s, met voor-, en nawerk zal dit ongeveer 40 uur stage zijn. Van de trainingen moet een logboek bijgehouden worden die in de portfolio komt.
 • In september is het examen.
 • Voor het examen moet het cursusboek bestudeerd worden en vragen worden gemaakt. Dit zal ongeveer 5 uren in beslag nemen. Tot slot zal er een examenles gegeven worden van 45 min.. Ook zal hier weer een uur voorbereiding aan vooraf gaan.
 • Totaal zal er ongeveer 80 uur (inclusief stage) studiebelasting zijn over de hele cursus.
 • Minimaal aantal deelnemers is 6, maximaal aantal deelnemers is 10
 • Kosten 300 euro

Herhaaldag

 • Datum:
 • Voor alle trainers die de cursus in eerdere jaren gevolgd hebben
 • Minimaal aantal deelnemers 10
 • Aanmelden:  voor …. via het mailadres trainingen@nederlandsefierljepbond.nl


Gecertificeerde trainers

De volgende trainers zijn door de NFB, na het volgen van een opleiding en examen,  gecertificeerd als fierljeptrainer

Regio Friesland/ Groningen (FLB)

– Tjibbe Jan van Assen (Burgum)

– Frederik Boersma (Buitenpost)

– Hugo Bosgraaf (Grijpskerk)

– Pieter Coehoorn (Buitenpost)

– Thewis Hobma (IJlst)

– Sjoerd Hobma (Geen vereniging)

– Mark van Houten (Geen vereniging)

– Klaske Nauta (IJlst)

– Bartele Nicolai (Buitenpost)

– Jildou Postma (Winsum)

– Marije Reitsma (IJlst)

– Wim Terpstra (Winsum)

– Nynke Veltman (Winsum)

– Edde Wolters (Burgum)

Assistent-trainers

  –  Alle Bethlehem (IJlst)

  –  Boukje de Boer (It Heidenskip)

  –  Tirza Boschma (IJlst)

  –  Sanne Bouwstra (Winsum)

  –  Freerk Arjen Broekstra (Winsum)

  –  Femke Brouwer (Winsum)

  –  Mare Dijkstra (It Heidenskip)

  –  Jelte Folkertsma (It Heidenskip)

  –  Rianne Heeringa (Winsum)

  –  Jasper Henstra (Grijpskerk)

  –  Auke Jan Jilderda (Burgum)

  –  Hidde de Jong (Burgum)

  –  Djurre de Jong (Burgum)

  –  Timo v/d Knaap (IJlst)

  –  Anna Kramer (It Heidenskip)

  –  Allard Miedema (Winsum)

  –  Jitse Postma (Winsum)

  –  Femke Rispens (Grijpskerk)

  –  Wiebren Schukken (Winsum)

  –  Minne Smit (Winsum)

  –  Wim Terpstra (Winsum)

  –  Jeltske Terpstra (Winsum)

  –  Germ Terpstra (Winsum)

  –  Marije Visser (Winsum)

  –  Berber de Vries (Winsum)

  –  Dytmer v/d Wal (It Heidenskip)

  –  Marrit v/d Wal (It Heidenskip)

  –  Hilde v/d Weij (Winsum)

  –  Jarich Wijnstra (Winsum)

  –  Auke Zijlstra (IJlst)

  –  Evert Zijlstra (IJlst)

Regio Utrecht/ Zuid-Holland (PBH)

– Maik Backx (Vlist)

– Rick Boer (Jaarsveld)

– Carla Bos (Vlist)

– Kenneth Broos (Linschoten)

– Cornelis de Bruijn (Jaarsveld)

– Ricardo Faaij (Linschoten)

– Jaco de Groot (Zegveld)

– Liesbeth de Groot - de With (Polsbroekerdam)

– Arja Helmes (Polsbroekerdam)

– Margriet Kamphof (Linschoten)

– Marielle Kastelein (Geen vereniging)

– Marja van Kooten (Vlist)

– Brenda van Oort - Baars (Polsbroekerdam)

– Fabiënne Overbeek (Polsbroekerdam)

– Gelieny van der Paauw (Linschoten)

– Corné de Regt (Linschoten)

– Leo Roskam (Jaarsveld)

– Ben van Schaik (Geen vereniging)

– Christiaan Spruit (Linschoten)

– Pieter Verweij (Zegveld)

– Gerwin van Vliet (Linschoten)

– Carolien Voorbij- de Groot (Linschoten)

Assistent-trainers

  – Wilco van Amerongen (Polsbroekerdam)

  – Kathy Baars (Polsbroekerdam)

  – Rian Baas (Polsbroekerdam)

  – Remco Benschop (Linschoten)

  – Naomi Bergman (Zegveld)

  – Marcel Blekendaal (Stichtse Vecht)

  – Rick Boer (Jaarsveld)

  – Gerianne Boer (Linschoten)

  – Elise Boer (Zegveld)

  – Douwe Boersma (Vrienden van de PBH)

  – Jake van Dam (Jaarsveld)

  – Hidde van Dam (Linschoten)

  – Eline Duurkoop (Linschoten)

  – Marjan Duurkoop-de Groot (Vrienden van de PBH)

  – Ruben van Eijk (Vlist)

  – Roef Eijzenga (Jaarsveld)

  – Ricardo Faaij (Linschoten)

  – Joanne van de Geer (Geen vereniging)

  – Amanda van de Geer (Polsbroekerdam)

  – Pieter Hielema (Stichtse Vecht)

  – Guus Hoogland (Linschoten)

  – Ton van den IJssel (Vrienden van de PBH)

  – Geert van Ingen (Zegveld)

  – Wijnan van Ingen (Zegveld)

  – Werner Kamphof (Geen vereniging)

  – Niels van der Kroef (Linschoten)

  – Corné Lekkerkerker (Jaarsveld)

  – Niels Levering (Vlist)

  – Ties Meijer (Stichtse Vecht)

  – Paul van Meijeren (Zegveld)

  – Bente Meijerink (Linschoten)

  – Janelle van der Mel (Polsbroekerdam)

  – Suzanne Mulder (Vlist)

  – Rianne de Regt (Linschoten)

  – Lieke Stolwijk (Zegveld)

  – Nicole Uitman (Stichtse Vecht)

  – Tom Vendrig (Linschoten)

  – Aron Verburg (Zegveld)

  – Jelle Vianen (Linschoten)

  – Sander van Vliet (Polsbroekerdam)

  – Moniek van Vliet (Zegveld)