In Winsum wordt sinds 1957 het Fries Kampioenschap (FK) Fierljeppen versprongen. Het FK is voor fierljeppers vergelijkbaar met de PC binnen het kaatsen. Een wedstrijd waar het hele fierljepseizoen naar toe wordt geleefd en de belangrijkste Friese fierljepwedstrijd.

Van 1957 tot 1985 werd het Frysk Kampioenschap gehouden op een eendaagse accommodatie op de Sk�ns over de Sint Japik. Vanaf 1985 worden de wedstrijden gehouden op de vaste accomodatie op het sportveldencomplex “Oer It Dok” (=achter de vroegere fierljep plaats).

Kalender Winsum

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.

Actieve springers Winsum

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.

Schansrecords

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.

Klassementsrecords springers Winsum

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.