Sinds 1992 zijn er fierljepschansen in Joure. Voor 1992 werd er echter al jaren in de regio gefierljepd op de schansen van Akmarijp.
Achter de melkfabriek “de Lege Wậlden” werden de eerste wedstrijden georganiseerd. Deze schansen werden voor elke wedstrijd door dorpsgenoten opgebouwd.
Toen er in 1972/73 een ruilverkaveling werd uitgevoerd kwam de gymnastiek vereniging (UTY) met het idee een vaste accommodatie te maken over het kanaal tussen Terkaple (Utingeradeel) en Goingarijp (Doniawerstal).De naam van de accommodatie bleef echter Akmarijp.

Elk jaar waren er twee wedstrijden gehouden onder auspici�n van het Frysk Ljeppers Boun (FLB).

In 1985 veranderde de opzet van de bond, iedere afdeling moest een vereniging worden, de UTY kon niet genoeg steun bij de leden vinden om dit te realiseren.
In Joure waren er echter een aantal ljeppers die de Akmarijper schansen als oefenlokatie gebruikten. Deze springers hebben aan de basis gestaan van de in 1984 opgerichte Jouster fierljepvereniging “de Lege Wậlden”.

Na een aantal jaren werd in 1987/88, in samenwerking met de gemeente Skarsterlận, besloten de fierljepschansen te verplaatsen naar de huidige locatie.
De naam van de schansen “de Lege Walden” is meegenomen van de fierljepaccommodatie uit Akmarijp.

Actieve springers Joure

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.

Schansrecords

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.

Klassementsrecords springers Joure

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.